Välkommen till Vanasamfundet Moder Jords hemsida

Vi är ett registrerat trossamfund som ser Moder Jord som den skapande och födande kraften. Vi välkommnar människor som ser Gudinnan som en skaparkraft, som vill verka för en ekologisk livsstil samt värnar mångfalden och alla varelsers lika värde.
Vår andliga samhörighet har vi i ritualer och ceremonier där vi förbinder oss med Moder Jord och hennes fyra krafter, jord, luft, eld och vatten samt med Moder Måne i hennes olika faser.
Sidan innehåller 89 artiklar av ca 70 olika skribenter. 20 artiklar ligger alltid ute, de övriga byts ut ungefär en gång varje månvarv.

Senaste nyheter:

21/8 2017 Mognadens månvarv

Månvarvets artiklar är Bildstenen från Smiss i När. En symbol i ett långt tidsperspektiv av Märta-Lena Bergstedt, Moder Jord och ekofeminism av Sofie Genfors samt ett litteraturtips - When the Drummers were Women av Camilla Grill Måne. Nya aktiviteter är Den helande Modern samt Runor och ru... mer...

25/5 2017 Skirhetens månvarv

Sommaren börjar slå ut i full blom, lövsprickningens tid är förbi. Det är roligt att få lägga ut en helt ny gudinneartikel, Circe sluter cirkeln av Hannah Gruffman. Snart är det dags att fira sommarsolståndet så därför publicerar vi ytterligare en ny artikel om varför vi firar det och hur... mer...

24/6 2017 Vildblommornas månvarv

Inför sommarsolståndsritualen publicerar vi Lakota böneknyten av Hannah Gruffman. Artikeln beskriver hur man gör böneknyten så du som ska delta kan göra dina egna böneknyten och fästa på årets björk. Vill du veta mer om hur vi firar sommarsolståndet finns det information om det under fö... mer...