Årscirkel 2023

Denna årscirkel har bara sex seminarier eftersom vi har öppna ritualer vid sommar- och vintersolståndet. Det innebär att vi firar alla månhelger (Urd, Freja, Omma och Hel) samt två solhelger.
Vi använder bland annat shamanskt psykodrama, trans, dans, trumresor och svetthydda i vårt processinriktade...

mer...

Vintersolstånd 2022

Under årets längsta natt samlas vi för att helga hjulet, dödens och livets hjul, mörkret och ljusets hjul som gör allt liv möjligt. På vår ritualplats utomhus skapar vi en helig cirkel, blotar och ber om kraft inför den nya solcykel som börjar i och med ljusets återkomst. Att fira Sunnas återkomst ä...

mer...

Sommarsolståndsritual 2 juli 2022

Vi samlas i Lönnsätter, pratar ihop oss, går igenom ritualen. Därefter hämtar vi årets björk, tar den till kultplatsen i Önas kulturreservat och håller ritualen.
Vi avslutar med knytis på kultplatsen.
För er som vill sätta böneknyten på trädet kan du läsa hur man gör i Hannah Gruffmans artikel La...

mer...

Vårdagjämning med svetthydda 2022

Vid vårdagjämningen tar ljuset över från mörket, den stora himmelselden växer i kraft här på norra halvklotet.
Vi inleder med att göra fint på eldandarnas plats och att gräva ut sot, kol och stenrester ur själv eldgropen. Under svetten arbetar vi med vårdagjämningen i oss själva - vad är balanserat...

mer...

Solen i våra hjärtan - vintersolstånd 2021

Under årets längsta natt samlas vi för att helga hjulet, dödens och livets hjul, mörkret och ljusets hjul som gör allt liv möjligt. På vår ritualplats utomhus skapar vi en helig cirkel, blotar och ber om kraft inför den nya solcykel som börjar i och med ljusets återkomst. Att fira Sunnas återkomst ä...

mer...

Helseminarium 2021

Vi utforskar vad var och en håller på att kompostera samt vad som är färdigkomposterat. Att kompostera, släppa taget och låta dö är förutsättningen för att något nytt ska kunna födas.
I en kraftfull ritual möter vi Hel i sin dödsaspekt och arbetar med det vi behöver låta dö i oss själva och i våra...

mer...

Höstsvett 2021

Vi har precis gått in i skördens månvarv och arbetar med Omma och vad vi har möjlighet att skörda innan det är dags att kompostera. Eftersom svetten ligger på samma datum som inflygningen i Twin Towers 2001 och mordet på Anna Lind 2003 arbetar vi också med rädslor, hur vi agerar när hjärnans rädslod...

mer...

I trummans takt

Att gå i trans med hjälp av en trumma är en urgammal shamansk metod.
Under dagen reser vi för att utforska undervärlden och övervärlden samt för att kontakta vårt kraftdjur. Vi reser också för att få vägledning och hjälp att hantera komplicerade livsfrågor. Att ägna en hel dag åt transresor underlä...

mer...

Vårsvett med stombyte 2021

Våren är savens tid, lämpligast för att ge svetthyddan ny stomme. Du får lära dig hur man konstruerar stommen och ta del av den kraft som krafterna tillför. När den nya stommen (OBS, det är inte en ny svetthydda vi gör) är på plats inleder vi själva svetthydderitualen. Vi avslutar med rituell knytis...

mer...

Digital årscirkel 2021

Vi följer årshjulets helger och naturens rörelse. Cirkeln ger dig ökad kunskap och medvetenhet om vilka naturprocesser som är aktiverade och hur de förbinds med de olika krafterna. Som hjälpmedel använder vi fröets rörelse.Vill du så har du möjlighet att arbeta processinriktat, att låta naturens pro...

mer...

Årscirkel 2022

Detta är en annorlunda årscirkel. Så som världen och kvinnors liv ser ut nu är det väldigt svårt att binda sig till en cirkel med åtta helger under ett solvarv. I denna cirkel deltar alla i fröseminariet och därefter väljer man ytterligare tre helger (eller fler om man vill). För dem som inte deltag...

mer...