Hedersmedlemmar

Vi har hedersmedlemmar för att vi vill hedra kvinnor som gått före, som lyft upp Allmodern i ljuset, som tagit risker med sig själva för att förmedla en annan världsbild än den vi alla matas med. Att skriva och måla på det sätt Birgitta och Monica gjort har varit näst intill lika kontroversiellt som det en gång var att säga att jorden kretsar runt solen.
Vi ser det som viktigt att hedra deras mod och deras insats, allra helst som kvinnor som går mot strömmen oftast inte får några hedersbetygelser.

Vi har två hedersmedlemmar, Birgitta Onsell och Monica Sjöö. Både Monica och Birgitta tillhör numera våra förmödrar men deras uppriktiga glädje över samfundets födelse gör att det känns som att de följer vårt arbete.