Artikeln är publicerad i andra Månväven

Litteraturtips - Den Samiska vandringsrösten. Jag är kunskapen

av Helena Nega

Den Samiska Vandringsrösten av Anna Bornsteinär en bok skriven med både insikt och den nödvändiga distans som är förutsättningen för att beskriva en annan kultur och ett annat folk: Samerna. Anna Bornstein har efter många timmars långa samtal med Laila Spik fogat samman ett avtryck av historia, kultur, tro och tradition på ett lättillgängligt och berättande sätt. Laila Spik har på ett ovanligt sätt delat med sig av sin och sitt folks historia.
Samerna, som av tradition och nödvändighet inte alltid delat med sig av sina kunskaper har här beskrivits med en öppenhet som jag gärna läser om och blir glad av. Sorgligt är det att läsa om ett folk vars rika traditioner behandlats med en sån avsaknad av respekt.
I boken kan du lära känna samiska myter och trossatser likaväl som du närmar dig naturen och däri genom dig själv. I känslan av självklarhet i det synligas förbund med det osynliga – det outtalade med det uttalade känner jag igen mig själv: så vill jag också beskriva mitt folk! Ibland kan beskrivningarna kännas lite romantiserade, kanske uppfattas livet mer sagolikt och romantiskt då man hör det berättas och återberättas. Jag tycker inte att det gör något, ibland kan en annan synvinkel vara så berikande.

En bok att läsa och
läsa igen.

Ur boken: Vid ett historiskt möte mellan företrädare från fem samebyar och Oren Lyons, hövding hos onondagafolket, och hans son som representerade Nordamerikas ursprungsfolk presenterade sig Laila Spik med orden: ”Här är jag. Se mig. Hör mig. Jag är kunskapen. Ta vara på mig!”