Om Moder Jord

Grunden för Vanasamfundet Moder Jord är den Stora Modern som föder och när oss. En uråldrig bild som vi människor levt med under större delen av vår artexistens. Professor Åke Hultkrantz skriver: ”Så mycket är dock klart att Modergudinnan är den, arkeologiskt sett, först kända gestalten i mänsklighetens religiösa panteon.” Vi i Moder Jord-samfundet ser Allmodern som världens och livets föderska. Hon föder alla arter som finns här på jorden. Eftersom hon ständigt föder en mångfald av varelser vill vi värna mångfalden. Naturens och arternas mångfald men också tankarnas och idéernas mångfald.

Hur man närmar sig Allmodern finns det många olika tankar kring, precis som det finns olika åsikter om vad som är väsentligt att fokusera på. Som tur är behöver inte alla ha samma idéer och samma fokus - tvärtom berikar det oss om några fokuserar på ekologi, några på skapande och andra på ceremonier och personligt växande. Att vissa ser Allmodern som egen kvinnokraft medan andra ser henne som en andlig kraft som finns både runt om och i dem själva, och att dessa olika synsätt är lika giltiga, gör att vi kan mötas. Vi behöver inte försöka skapa ett gemensamt tros- och tankesystem som alla kan ställa sig bakom. Istället har vi en gemensam grund - att Gudinnan/Modern är vår föderska. En gemensam ideologi - mångfalden och alla varelsers lika värde. En gemensam tro - att vi alla är skaperskor/skapare med en medfödd förmåga att skapa.

Vanasamfundet heter vi för att vi förbinder oss med den nordiska traditionen och Vana-ätten. Hos vanerna möttes gudinna och gud på lika villkor och får därför symbolisera ett jämställt samhälle samt vikten av att utveckla och värdera både yin- och yangkraften, inom oss själva och i samhället.
Samtidigt vet vi att Kraften är Kraften oberoende vad man kallar den. Alltså är man välkommen som medlem om knyter an till t ex afrikansk, grekisk eller keltisk tradition så länge grunden är shamansk/naturorienterad och Moder Jord står i centrum.

Det är Moder Jords kropp vi lever av och på. Hon är påtagligt närvarande hela vårt liv, från den dag vi föds till den dag vi dör. Vi väljer att leva våra liv i medveten kontakt med henne. Vi vill medverka till att fler människor återknyter kontakten med den Stora Modern och därmed hittar kraft att värna livet och allt levande. Detta gör Moder Jordsamfundet genom att hålla ceremonier, agera politiskt, genom att ha kurser där tonvikten ligger på att utveckla och grunda den personliga kraften samt genom att sprida information, göra installationer och skapa utställningar.

Tillsammans och enskilt firar vi årsvarvet med månens fyra helger - Disafesten ca 1/2, Valborg ca 1/5, Ommafesten ca 1/8 och Helhelgen ca 1/11 - samt solens fyra helger - vårdagjämning ca 21/3, sommarsolstånd ca 21/6, höstdagjämning ca 21/9 och vintersolstånd ca 21/12. Dessutom firar vi månens cykel med mörk- och fullmåneritualer.