Litteraturtips - Nina Björk: Lyckliga i alla sina dagar

av Felix Lindén

I Lyckliga i alla sina dagar. Om pengars och människors värde förklarar Nina Björk hur kapitalismen, marknadsekonomin och företagstänkandet präglar hela vår tillvaro och vad vi förlorar på det.
Det borde inte vara nya tankar för mig, det här med vad kapitalismen gör med människan. Jag känner ju till köp-och-släng, jag ser människor slitas ut på endera vis när de bollar jobb och familj under omöjliga villkor och jag kritiserar ofta att vi numera räknar i kronor och ören det som aldrig går att mätas i pengar. Ändå är det länge sedan jag läste något som gav mig så mycket som Björks bok gör.
Vi vet allesammans att evig tillväxt kräver förutsättningar vi inte har. Klimatförändringar, växthusgaser och industriella miljöförstörande utsläpp är fenomen vi stiftat bekantskap med. Vi vet att nuvarande sätt att styra världen inte fungerar och att kapitalismen, industrialismen och kolonialismen från första stund har krävt stora offer i såväl människors lidande som miljöns förstöring. Ändå matas vi med att detta är det enda sättet och att en annan värld och ett annat styre är omöjligt. Vi rent av sägs vara verklighetsfrånvända när vi kritiserar rådande ordning och försöker presentera bättre sätt att ordna världen.
Ämnet är allt annat än muntert och problemet är inte litet. Björk påvisar hur livets alla delar numera hanteras som vore det ett vinstdrivande företag, hur politik numera bedrivs efter väljarsiffror snarare än ideologi och hur vi nu i kapitalismens era inte förmår värdesätta det våra barn ger oss. Det skulle kunna vara en nedslående bok, något att plåga sig genom och må illa av, men känslan som infinner sig hos mig är en helt annan.

På 180 sidor beskriver Björk ”en makt som kanaliserar mänskliga drömmar om förändring till konsumtion, som avväpnar utopier genom att förklara allting som ännu inte är som flum och icke-realism, […] som när vi ser en medmänniska får oss att se en konkurrent eller ett instrument för vår egen vilja” så klarsynt att jag inget har att tillägga. Jag går stärkt ur min läsning av Lyckliga i alla sina dagar. Jag har fått ord till mina tankar, jag har fått förstärkning av mina känslor, och jag har fått större djup i min övertygelse. Genom hela boken har jag nickat medhåll, jag har skrivit upp så många citat att jag skulle kunna få ihop en hel bok bara av dem, och jag är så glad över att boken verkar tas emot väl av… marknaden? Jag vet inte om Nina Björk blir rik på den här boken, men jag vet att jag blivit det.