Artikeln är publicerad i Första Månväven

Medusa

av Randi Löfgren

Medusa representerar Den Stora Modern i hennes förgörande och skräckinjagande uppenbarelseform.

Hennes namn var Medusa. Hennes systrar heter Sthenno och Keto. De är alla döttrar till Phorkys och Keto som i sin tur bägge är barn till Gaia och Okeanos.

De tre systrarna kallas gorgoner. De är kvinnliga monster med klor av mässing, vingar av guld, vildsvinsbetar och giftormar istället för hår.

Medusa är den enda av dem som var dödlig.

Enligt en av myterna hade Medusa varit vacker och bodde i den yttersta Norden. Den bländande sköna Medusa närde en önskan att få se solen. Den sol som aldrig syntes där hon bodde. En gång vågade Medusa fråga Athena om hon fick besöka Solens land. Athena nekade. Bittert svarade Medusa att Athena inte ville tillgodose hennes önskan då hon var avundsjuk på Medusas skönhet. Gudinnan Athena blev så vredgad över den unga kvinnans fåfänga hon straffade henne genom att förvandla hennes lockar till väsande giftormar. Athenas förbannelse innebar även att Medusas blick skulle förvandla var och en som vågade se henne i ögonen till sten.

Den unge Perseus, med ett eget öde som inte hör hemma här, fick i uppdrag att lämna Medusas huvud till kung Polydektys för att rädda sin mors heder. Modern, den vackra Danae, har även hon ett öde värt att berättas i annat sammanhang. För att lyckas var Perseus tvungen att finna de bevingade sandalerna som gjorde att bäraren kunde ta sig fram helt ljudlöst, en magisk mantel som gjorde honom osynlig och en magisk säck i vilken han, efter uträttat värv skulle förvara Medusas huvud. Med hjälp av Athena och Hermes lyckades Perseus med sitt uppdrag.

Efter ett antal äventyr fann Perseus så den sovande Medusa. Utan att väcka henne smög han sig närmare i de bevingade sandalerna. Han bar den magiska manteln och kunde därför nalkas Medusa utan att hon märkte något. Så nära att slutför sitt uppdrag återstod ett problem. Den som såg in i gorgonens ögon blev förvandlad till sten. Perseus var tvungen att undvika att se henne i ögonen. Athena lånade ut sin sköld och genom att använda den som spegel kunde han hugga huvudet av den fruktansvärda gorgonen med en skära som Hermes hade gett honom. Efter väl uträttat värv gav Perseus så säcken med Medusas huvud till Athena utan vars hjälp han inte kunnat utföra sitt upppdrag.

Perseus återvände i triumf till kung Polydektys och visade stolt upp Medusas huvud för kungen - som omgående förvandlades till sten eftersom han förtjust såg på det avhuggna huvudet och därmed mötte Medusas förstenande blick.

Ur blodet som sprutade när Medusas huvud skildes från kroppen föddes Pegasus - hästen med vingar. Ur blodet som sprutade när Medusas huvud skildes från kroppen föddes Chrysaor. Med Medusa som mor och Poseidon, som en gång funnits sovande hos gorgonen, som far har både Pegasus och Chrysaor egna öde.

Tron på att även en avbild av Medusas huvud kunde avvända olycka har gjort att många hus under århundradenas lopp i främst Grekland, dekorerats med ett Medusahuvud.

Källor:
Carabatea, Marilena: Greek Mythology Goods and Heroes- Iliad - Oddysey. Adams Editions, Athens 1997. ISBN 960-500-102-0