Medlemskap

Medlem kan du vara som delar samfundets grund. När du betalar in din medlemsavgift får du ett medlemsbevis. Som medlem är du välkommen att delta i medlemsmöten, ritualer och ceremonier. Vi arbetar nästan uteslutande med ritualer där varje deltagare aktivt bidrar till och formar ritualen, det som på akademikerspråk kallas performanceritualer. För dig som inte har rituell kunskap erbjuder vi med jämna mellanrum grundkurs. Du som vill och vara delaktig i formandet av Moder Jordsamfundet, delta i arbetet och ingå i vävcirkeln genomgår en längre cirkel med fördjupad invigning där du, i en spiral, växer och utvecklas genom samfundet samtidigt som samfundet växer och utvecklas genom dig. Som medlem får du en årstidning - Månväven - 40 sidor som innehåller artiklar om bland annat; rituellt arbete, Gudinnor/Mödrar, litteraturtips mm mm.

Medlem blir du genom att sätta in 200 kronor/kalenderår, partnermedlemskap 300 kronor, barn till medlemmar är gratis, på Moder Jords bg 419-6200 samt skicka mejl till moderjord@zaqar.se. Du skriver ny medlem som ämne, uppger namn, adress, telefon och födelsedatum. Vill du ha förra årets Månväv sätter du in ytterligare 55 kronor. Vill du bli invigd medlem skriver du det på talongen så får du ytterligare information om invigningscirkeln när det börjar närma sig för nästa cirkel. Hör du inget från Moder Jord inom ett månvarv kan det bero på att vi har missat din inbetalning eller att du glömt fylla i vem du är. Kontakta i så fall vävcirkeln via e-post moderjord@zaqar.se eller ring Naud 0737 666 616 och tala om datum mm för din inbetalning.

Du kvarstår som medlem så länge du själv inte begär utträde. Vill du begära utträde ur samfundet fyller du i “Ansökan om utträde” och skickar till därpå angiven adress.