Artikeln är publicerad i femtonde Månväven

Gaia. Urmoder – trollkvinna – urkraft

av Ulla Fagerås

Så stod hon framför mig i sin prakt med håret som alla vatten och all grönska, med en krona av eld och virvlande vind. I hennes ögon kunde jag se hennes visdom och i hennes leende såg jag att hon ser människans okunnighet. Vid hennes vänstra sida flög tre andekorpar och vid hennes högra sida dansade trippelgudinnan. I hennes hals fanns en grotta in i urberget och hela hennes väsen brann av den inre elden.


Bild: Ulla Fagerås

Jag var mitt uppe i en ilska och frustration över människans brist på respekt till Moder Jord och tog därför kontakt med den stora Modern för att få klarhet i om vad jag kunde göra. Eftersom jag ”brukar” få kontakt med Moder Natur/Jord som en urgammal kvinna iklädd enkel brun kåpa med en stav i handen, blev jag mäkta förvånad när denna färgsprakande gestalt stod framför mig. Hon presenterade sig som Gaia och berättade att hon var en aspekt av Modern och att hennes namn betyder jord. Hon kom som den grekiska urmodern för att jag behövde möta just hennes ”ungdomliga” energi och kraft i min fråga och hon svarade mig

”Tag lärdom av djuren och naturen, det är genom dem och den koppling till dem som finns inom er som kärleken och det sanna finns. När ni skapar attribut för kärleken och det sanna utanför er, skapar ni också avund och maktbehov. Pengar är den största gudomen som skapat obalans och disharmoni i ert samhälle. Det separerar er från varandra och gör er till ensamma individer istället för att skapa den sammanhållning ni är menade att leva i. I det sanna livet - naturen, finns ingen obalans, ingen separation. Den obalans som finns där är även den skapad av människan.
Ni, alla, i ert arbete, med er själva och med förståelsen för ursprunget och det sanna livet, skapar balans. Det ni gör är viktigt! Jag och naturen går inte under. Det är självet människan skadar.”

Jag visste väldigt lite om Gaia och den första känslan jag fick var att hon hade en mer sinnlig, urstark och eldfängd energi än den Moder Jord aspekt jag brukade möta, som i sin energi är mer ursprung, mild, vild och vis. Men efter att ha tagit kontakt med Gaia några gånger efter det första mötet känner jag nu att även hon bär på de egenskaper som Urmodern (som jag kallar henne) gör.

Myternas Gaia

Först fanns bara Kaos, därefter uppstod Gaia ur det ursprungliga tomrummet sedan kom Aither (Luften). Utan någon man gav Gaia liv till Uranos, det höga och stjärniga himlavalvet, som efter att ha upphöjts till Gaias like också blev ­hennes make. Hesiodos (västvärldens äldste kände skald och poet som var verksam i Grekland omkring 700-600 f.Kr.) berättar också att de tolv titanerna Pontos, Okeanos, Theia, Koios, Rhea, Krios, Themis, Hyperion, Mnemosyne, Iapetos, Tethys och Kronos, är avkommor till Gaia och Uranos. Medan alla havets gudomar är Gaias och Pontos barn kom alla jättar, jordliga väsen, naturen och människorna till genom föreningen mellan Gaia och Tartaros (Hades enligt den grekiska mytologin, som personifierad var han en son till Etern).
Myterna runt Gaia är många och en av dem utgår från att alla avkommor Gaia och Uranos fick tillsammans var avskydda av sin far. Så fort de var satta till världen gömde han dem i Tartaros , undan Gaia som blev förtvivlad. Efter många års sökande fann hon sina barn och bad dem hjälpa henne att störta Uranos från sin himmelska tron. Alla barnen fruktade sin faders styrka och drog sig därför undan uppgiften. Alla utom Kronos, den yngste, klokaste och förslagnaste av titanerna. Han lovade sin mor att verkställa hennes plan. “Ty ej bryr mig den far, som så nämnes med orätt”. (Vilket kan verka som att Kronos menar att Uranos inte är hans riktiga far.)
Efter Gaias instruktioner lade sig Kronos i bakhåll med en väldig, skimrande lie i sin hand och väntade på att Uranos skulle återvända hem. När Uranos steg in i sin boning under kvällen störtade sig Kronos över honom och skar av honom hans könsdelar. Blod droppade då ned på jorden (Gaia) som genom detta blod födde Erinyerna, Giganterna och nymferna.
I Hesiodos text finns dock en inkonsekvens härefter som lyder “Men då blygden med stålet hon avskiljt”, vilket skulle kunna betyda att det var Gaia som kastrerade Uranos, snarare än Kronos. Efter denna rad står att Gaia sedan slungar den avskurna lemmen i havet. Ur blodet som blandade sig med havets vatten föddes Afrodite, kärlekens och fruktbarhetens Gudinna, som steg upp ur vågornas skum. “Gräs sköt under de smidiga fötterna upp”.
Uranos var besegrad och hans barn befriades och kunde leva i frihet. Kronos blev den nya härskaren över himlavalvet, men han skulle senare möta samma öde som sin far och blev själv störtad av sin son Zeus.

Gaia som balans mellan kaos och kosmos

Enligt Zoroastrismen — en av världens äldsta monolatriska religion (dyrkan av en gudom men acceptans mot alla människors tro eller icke-tro) är det människans ansvar att kämpa mot kaos och för kosmos på planeten jorden. Gaia representerar livets och naturens balans mellan kaos och kosmos och denna balans får enligt Zoroastrismen inte rubbas. Naturkatastrofer är tydliga tecken på att denna balans håller på eller har rubbats. Enligt Zoroastriska gatha-sånger (kan jämföras med galder) är Gaia livets naturängel som ansvarar för naturen och djuren.
Den amerikanske biologen Lynn Margulis och den engelske kemisten James Lovelock har utvecklat en teori om Gaia:

”Jorden är en enda stor levande organism. Det betyder att alla förhållanden i vår livsmiljö regleras av det levande. Djur och växter ingår i ett kretslopp där den enes avfall är den andres livsluft och föda. Vi andas och äter och utbyter därigenom enorma mängder materia, energi och information med jorden som levande system. Gaia var enligt de äldsta grekiska myterna urmodern som skapade himmel och jord.
Jorden blev benämnd efter sin upphovsgudinna. Gaia = Jorden. Enligt Gaiateorin är jaget förankrat i miget. Miget är förankrat i Gaia.
Jag är i mig. Mig är i Gaia. Man kan se människokroppen som ett kringvandrande ekosystem av mikroorganismer vars uppgift är, sett ur Gaias synvinkel, att fungera som en värmebehållare för några kilo mikroorganismer som är nödvändiga för kretsloppet. Alla atomer i kroppen byts ut inom fem år och på det sättet ingår vi även i ett större flöde. Men, under de senaste århundradena har civilisationen skapat problem för den levande planetens kretslopp. Miljöförstöring, resursslöseri och förändringar av andra arters livsbetingelser har påverkat viktiga energi- och materieflöden på jorden.”

Ytterligare ett problem som skapats i och med att vi förstör vårt näringsintag med processad och kemiskt konserverad mat är att våra kroppar blir näst intill omöjliga att bryta ned. Vi kan snart inte bli begravda enligt gammal tradition där vi lämnar vår kropp tillbaka till Modern. Istället bränns vi till aska som i sig binder en del av de gifter vi satt i oss.

Tribut till Modern

Ofta när jag är ute och kör bil kommer melodier till mig, de flesta stannar en stund och försvinner så fort jag sjungit dem. Tribut till Modern kom några dagar före sommarsolståndet 2016 och då jag straxt därpå fick texten förstod jag att vi skulle ära Modern genom att sjunga den under den sommarsolståndsceremoni vi skulle göra i min årscirkel på Omberg och Kastad kulle.
Då Gaia är en aspekt av Modern vill jag gärna avsluta med min sång till henne.

Här visar Modern sin sommarskrud, för alla väsen i norden
Du ger oss livskraft, du sköna brud och ber oss lyssna till orden
Nu klingar livet i lust och nöd, så stanna till i din kärleksglöd
Och lyssna till hennes sånger

Nu skälver jorden av liv och dans och alla ängar står gröna
Vi binder blommor i blomsterkrans och dansar livet det sköna
Vi sjunger glädje och kärlekslåt och glömmer bort allt med ont försåt
Ty sorg och glädje hör samman

Så kommer hösten med skördetid och varje äng går till dvala
Under ett hölje av vinterns frid, för att sen gro till vår Vala
Men än är tid att sitta ner och lyssna till det du kring dig ser
Som en tribut till vår Moder

Källor:
Wikipedia, Paranormal/internet, utdrag ur Bernhard Kauntz text om Terra Mater från 1998

Ulla Fagerås är reikilärare, healer på shamansk grund, klangmassör och regressionsterapeut.