Artikeln är publicerad i första Månväven

Till försvar för kvinnans rättigheter

av Randi Löfgren

Litteraturtips:
Mary Wollstonecraft: Till försvar för kvinnans rättigheter. Ordfront förlag Stockholm 1998.
Översättning av Ingrid Ingemark och förord av Elisabeth Mansén. ISBN 91-7324-555-0.

Denna bok som kom ut på svenska 1998. Författaren Mary Wollstonecraft har skrivit ett tiotal böcker. Ämnen som hon behandlar är främst kvinnors rättigheter.
Originalets titel är A Vindication of the Rights of Woman with Structures on Political and Moral Subjects. Upprinnelsen till boken är en händelse som inträffade när författaren var 30 år. Året är 1789 och den franska revolutionen genomförs. MW var långt ifrån ensam om att hoppas på att den nya jämlikhetstanken skulle omfatta även kvinnorna. Men när den nya franska konstitutionen sedan författades framgick det att kvinnorna inte tillerkändes medborgarskap.
En av utgångspunkterna för boken är som hon själv skriver ”Först tänker jag betrakta kvinnorna mot bakgrund av att de är mänskliga varelser, som i likhet med männen har kommit till denna världen för att utveckla sina förmågor.” MW reagerar mot tidens kvinnobilder och ser framför sig en kvinna som är befriad från olika vrångbilder och kan utvecklas fritt. Fokuseringen ligger på områden som skolundervisning, moral och religion.
Boken omfattar 286 sidor med en gedigen notförteckning med noter både av MW själv och från den engelska utgåvan 1993.
Boken liksom MWs skrifter präglas av upplysningstidens starka betoning av miljöns betydelse för karaktärens fostran och personlighetens utveckling. MW utgår från det allmänmänskliga och hyser en stark motvilja mot alla godtyckliga auktoriteter. Hon talar för kvinnors rätt att få del av de reformer och rättigheter som nyligen givits männen i den framväxande medelklassen.
MW deltog i allmänna filosofiska och politiska debatter. Hon översatte politiska, filosofiska, religiösa och skönlitterära verk från franska och tyska. Redan under sin livstid är hon en kontroversiell person. Författaren Virginia Wolf och anarkisten Emma Goldman liksom den framväxande kvinnorörelsen under 1800-talet läser, diskuterar och kommenterar MWs skrifter.
Mary Wollstonecraft (1759-1797) är portalgestalten för den moderna diskussionen om kvinnans mänskliga och medborgerliga rättigheter. Hon har kallats västerlandets första feministiska filosof och Till försvar för kvinnans rättigheter från 1792 ses av många som ett av kvinnohistoriens främsta manifest.
Om du ännu inte har boken i din bokhylla så låna den, eller ännu hellre köp den. Läs och förundras. Förundras över att den är skriven för mer än 200 år sedan i en tid när den vanligaste dödsorsaken för kvinnor var barnafödande, när kvinnan endast i undantagsfall kunde bli myndig och när hästen var det snabbaste enskilda transportmedlet, brevet möjligheten att kommunicera med någon utan att vara i samma rum. Fundera och reflektera över att villkoren för kvinnor på Mary Wollstonecrafts tid var så totalt annorlunda mot dagens. Tänk på att kvinnans möjligheter att få vara människa liknar dagens.
Och undra över varför det tog 206 år innan boken kom ut på svenska.