Artikeln är ursprungligen publicerad i andra Månväven

Nerthus

av Åsa Johansson

Lugn, ljus och skir, så såg jag henne. Lugn och stark.
Vacker i sin klänning och sitt långa ljusa hår. Blek, nästan genomskinlig där hon stod.
Lugn och stark. Så självklar.

Vem Nerthus var visade sig dock inte vara lika självklart som hennes uppenbarelse. Jag har tyvärr inte lyckats hitta särskilt mycket skrivet om denna vår moder. Jag har en känsla av att hon under tidens gång har tunnats ut, börjat försvinna och ersatts av en yngre generation gudomar. Jag skall hursomhelst försöka att återge det jag hittat och ge er vad som blivit min bild av gudinnan Nerthus.


Bild: Gunilla Wänn

Nerthus var en moder- och fruktbarhetsgudinna. Hennes namn betyder ‘den vegetativa kraft som våren skall väcka till liv’. Våran Moder Jord.
Hon sågs också som havsgudom, då i sin skyddande aspekt, hon som skyddar och räddar människorna på livets hav. Denna kom senare att bli den gudinna vi känner som Ran.
Nerthus tillhörde vanerna, alla goda gåvors givare. Hon sägs vara de yngre vanernas moder. Vanerna hade sin boning Vanaheim här på jorden. De dyrkades av en befolkning som utgjordes av bönder och fiskare. Vanerna skänkte människorna livet och gav dem kraft till dess fortsättning. De rådde över åkrarnas växt och djurens överlevnad. Utan dem fanns ingen lycka och inget liv.
Namnet Nerthus är antagligen detsamma som Njord, vilken vi idag ser som en av de manliga gudarna. Det kan ha varit så att namnet Njord från början var kvinnligt men att det genom en identitetsförskjutning med åren har fått den innebörd det har idag. Det vill säga Njord förvandlades till gud.
Om huruvida Nerthus hade någon make eller inte är de skrivande oense.
Någon säger att hon var maka till Tyr, en annan att Ull skulle varit hennes make. En tredje menar att Njord inte alls skulle vara densamma som Nerthus utan att de egentligen var ett gudomligt par.
Hursomhelst har detta egentligen ingen större betydelse för den funktion gudinnan Nerthus fyllt för de människor som tillbad henne.

Redan 98 e Kr berättar den romerske historieskrivaren Tacitus om en gudinna vid namn Nerthus som dyrkades av de germanska stammar som vid tiden bodde utmed Östersjöns kuster.
Myterna om Nerthus berättar hur hon varje år gav sig ut på fruktbarhetsresor. Hon besökte människorna som tillbad henne och skänkte dem lycka.
Under sin resa sades gudinnan färdas i en helgad, övertäck vagn dragen av kor. Den enda som tilläts att vidröra vagnen var den präst som följde henne på resan. Genom att vidröra vagnen sades prästen kunna avgöra om gudinnan fanns i dess inre. På alla platser gudinnan besökte under sin färd hölls det en fest till hennes ära. Detta var en tid då det rådde glädje och fred bland människorna.
Då gudinnans resa var över förde man hennes vagn tillbaka till lunden på den ö där hon sades ha sitt hem. Hon lämnades i fred för ett tag, antagligen för att hennes tilltänkta skulle hinna komma till henne. Denne tilltänkte tror man kan ha varit den präst som tidigare följt gudinnan på hennes resa. Gudinnans resa slutar med att hela vagnen körs ner i en avsides belägen sjö. Detta kan antingen ses som en symbol för att befruktning hade skett eller att man genom detta bad återställde jungfrudomen.
Själva avtvättningen av vagnen sköttes av slavar vilka efter det att arbetet var utfört uppslukades av sjön, så gjordes också antagligen den präst som följt gudinnan. Detta kan vi se spår av även idag. Det har på flera håll hittats kroppar som mossarna väl bevarat som sägs hänga ihop med tidens gudinnedyrkan. I dessa mossar har man även hittat olika föremål och smycken som visar på Nerthus närvaro och att hon under en mycket lång tid tillbads av många människor. Man har även hittat belägg för att denna typ av kringfärder faktiskt ägde rum i form av vagnar och körattiraljer.
Hennes närvaro är obestridbar. Nerthus, ‘den vegetativa kraft som våren skall väcka till liv’.
Ständigt närvarande i våra liv.

Källor:
Birgitta Onsell, Jordens moder i norden
Åke Hultkrantz, Vem är vem i nordisk mytologi
Gestalter och äventyr i eddans gudavärld
HYPERLINK “http://www.ukforsk.se/hembygd/rosa-ny.htmhttp://www.ukforsk.se/hembygd/rosa-ny.htm
HYPERLINK “http://www.geocities.com/Area51/Shadowlands/4826/asagudinnor.html#Nhttp://www.geocities.com/Area51/Shadowlands/4826/asagudinnor.html#N
HYPERLINK “http://www.asatrosamfundet.se/biblioteksssidor/gudarvasen.html#nhttp://www.asatrosamfundet.se/biblioteksssidor/gudarvasen.html#n