Birgitta Onsell

av Sofie Genfors

Gryning

En gång i fjärran år
i längesen tid
föddes i våra förlevandes sinnen
en förnimmelse
— någonting som de tidigare aldrig känt

Det var Vördnaden som vaknade
vördnaden för Livet – det oförklarliga
— gåtan
— hemligheten
— frågan

Varifrån kom det
varthän bar det
varför blev det till?

I religionens gryning
växte tecknet fram

Tecknet för vördnad
— förmågan att skapa liv
— förmågan att föda liv
— förmågan att ge livet näring
ge överlevnad
Naturligt trädde så bilden
bilden av den första gudomen

Den stora modern
— skaparinnan
— givarinnan
— livarinnan

Den tidigaste personifierade
bilden av Gudom var kvinnlig

det gäller för hela världen. (Onsell: Någonting annat har funnits)

Birgitta Onsell är lärarinna och författarinna med särskild inriktning på kvinnohistoria och tealogi. Tealogi betyder “läran om den kvinnliga gudomen”, detta till skillnad från den förhärskande teologin ”läran om gud”.
Onsell arbetar med att synliggöra människans förhistoria. En historia som rymmer betydligt mer än herravälde, härskarmentalitet och Guds allenarådande lag som färgat världen de sista årtusendena. När man som Birgitta Onsell vågar glänta på tillbommade dörrar och ifrågasätta förborgade sanningar är sannolikheten stor att det där bakom lever minnen, myter och röster som har en annan historia att berätta, bara någon är villig att lyssna.
Onsell har lyssnat och sökt, hon skriver: ”En helt ny värld öppnade sig för mig när jag först gläntade på dörren till de gamla Medelhavsländernas historia. Gudinnorna kom emot mig. Jag såg Moder-Jord gudinnor, skapelsegudinnor, solfödande gudinnor, månskimrande gudinnor, havens gudinnor, vishetens och rättvisans gudinnor.” Dessa hitintills dolda mytiska kvinno- och gudinneminnen låter Onsell oss komma till mötes i böcker, bilder, dikter och visor.
I boken Jordens moder i Norden framträder modergudinorna, Moder Hel, den höljande jorden och Moder Nerthus den livgivande kraften som får vårens grönska att åter spira. Gudinnor som dessa var mödrar åt både asar och alfer, människor och djur. I Efter tusen år av tystnad… gudinnebilder och glömda spår visas gudinnebilder, statyer, målningar, reliefer från jordens alla hörn. Gudinnan i jorden, vattnet och bergen. Gudinnan i trädet och frukten. Gudinnan i ormen.
Till utgivningen av Bibel 2000 försökte Onsell med flera andra kvinnor förmå biskopsmötet och Bibelkommissionen att föra in ett förord som skulle kunna ge en förklaring och kanske avståndstagande mot Bibelns uppenbart fientliga kvinnosyn. Tyvärr, får vi säga, fick förslaget inte tillräckligt bifall.
Boken Avklädd gud… bibelförord för frågande och framtiden är Onsells egna fristående bibelför­ord, en bok som både andas uppgivenhet och hopp. Uppgivenhet på grund av att kristna kyrkor som framhärdar Jesu kärleksbudskap samtidigt använder gudsord som grund för förtryck av halva mänskligheten. Hopp för att gudinneminnena stiger upp till ytan, krigsgudens allmakt börjar att ifrågasättas och omvärderas. För varje år som går får den begravda gudinnekulturen ökad livskraft och växtligheten spirar. Kanske ger detta möjlighet för en annan historia, en annan verklighet blir synlig.
Birgitta Onsell är initiativtagare till föreningen Tealogerna. Hon har fått Elin Vägner-priset Väckarklockan för sitt arbete ”med att lyfta fram kvinnornas glömda historia och hennes kamp för att belysa och historiskt förklara bibelns patriarkala och nedvärderande kvinnosyn.”
Onsell ville överlämna Väckarklockan till Bibelkommissionens ordförande Bertil Hansson i Göteborg, som inte tog emot den. Onsell skickade då Väckarklockan, tillsammans denna dikt till honom:

Visa i vanmaktstid

Ingen kan gråta som jag
över Kärlekens nederlag
Över mänskor som ropar i nöd
efter gudar som bjuder dem död
Över kvinnornas röst som försvann
där Makt heter Herre och man
Nej, ingen kan gråta som jag
över Kärlekens, Kärlekens
Kärlekens nederlag

Slutligen skriver Onsell: Kunskapen om Henne om att ”någonting annat har funnits” utgör våra närmaste nureligioners – judendom kristendom och islam – största hot och fara. För vad händer den dag när Hela historien uppdagas och människorna ser förförelsen? När lögnen står naken och gemenheten drabbar oss?”
Onsell har lämnat en rik skatt av gudinneminnen till alla oss som söker och undrar. på så vis har varje genertion av kvinnor, människor, möjlighet att bygga på, vidarutveckla och fördjupa kunskapen om sig själva, sin historia och omvärld.

Källor:
http://www.elinwagner.se/MotiveringarAretsVackarklocka.pdf
Birgitta Onsell: Någonting annat har funnits… Tio essäer om kvinnor och gudinnor
Birgitta Onsell: Jordens Moder i Norden. Myt, magi och fruktbarhetsrit i förkristen tid
Birgitta Onsell: Avklädd gud… bibelförord för frågande och framtiden
Birgitta Onsell: Efter tusen år av tystnad… gudinnebilder och glömda spår