2 mars - 1 april 2022 Groendets månvarv

Hierarkier är en av grundstenarna till världens alla problem vilket är anledningen till att Moder Jordsamfundets organisation inte är hierarkisk.
Både ekonomiska och politiska makthavare - de som bygger pyramiderna - väljer att bortse från den tydliga verkligheten att det finns en jord som vi alla är beroende av.

I Keops pyramid sjunger Hoola Bandoola Band:
Så det verkar som om det i varje tid och hos alla sorters folk
finns några som vill skapa pyramider,
där dom själva sitter överst och har makten i sin hand,
medan dom som lever nedanför dom lyder.
Men om dom där uppe i det blå inte längre vill förstå
utan föraktar alla dom som ger dom mat,
ska pyramiderna till sist bli deras grav.

Vi kan bara hoppas att pyramiderna raseras innan de som tagit den ekonomiska och politiska makten har ödelagt jorden.

Därmed månvarvets literaturtips: Katrine Kielos bok Det enda könet: Varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin av Felix Lindén. Övriga artiklar på temat är Makt, herravälde och kvinnors kraft av Nauð Vanarot samt Varifrån och Varthän? Tankar om vår historia av Birgitta Onsell.

Vi vill också påminna om vårdagjämningens svetthydda 12 mars. Anmälningstiden går ut 2/3.