11 januari - 9 februari 2024 Snöns månvarv

Vi publicerar ytterligare en artikel av Adele Änggård The Fundaments of Building Community Stability där hon tar avstamp i Freuds kvinnosyn, som nog av de flesta ses som omodern men ändå påverkar kvinnors handlande i dag. Månvarvets Allmoder är Circe i Circe sluter cirkeln av Hannah Gruffman. Tredje artikeln är Vi behöver varandra, nu mer än någonsin av Nauð Vanarot.
Ny aktivitet är digital medlemsträff 10 mars. Eftersom medlemmar bor långt ifrån varandra har de flesta aldrig träffats. Nu får vi möjlighet att mötas digitalt och samtala med varandra.
Så vill vi påminna om att anmälan till Urd – fröseminariet behöver vara gjord senast den 24 januari.