9 februari - 10 mars 2024 Ljusväxtens månvarv

Månvarvets gudinna blir flera stycken - Himladrottningar av Lone Mogensen. I Denna dagen ett liv… berättar Ulla Fagerås om Ellen Key och till sist Kvinnlig prepping av Systrarna Marklund.

Ny aktivitet är Vårdagjämningshelg 22-24 mars senast 22 februari.
Anmälan till den digitala medlemsträff 10 mars skickas till moderjord@zaqar.se senast 1 mars.

9 mars håller Rebellmammorna, tillsammans med Mothers* Rebellion, globala klimatmanifestationer. Passa på att visa att du värnar Moder Jord och inte ser nedmonteringen av miljö- och klimatåtgärder med blida ögon.