26/4 2017 Födelsens månvarv

Detta är Frejas tid, solhjulet rör sig in i hennes starkaste kraft. Därför är två av månvarvsartiklarna dedikerade till henne. En kortare artikel om Freja av Viktoria Levin samt en artikel om Sejd av Nauð Vanarot. Dessotom har vi ett litteraturtips skrivet av Randi Löfgren Till försvar för kvinnans rättigheter. Två nya aktiviteter: Fyra krafter - för skolbarn, 10 juni 2017 samt Skapa hällmålning - för barn och vuxna 15 juli 2017. Tänk på att anmälan ska vara inne ca 1 månad före kursstart.