Välkommen till Vanasamfundet Moder Jords hemsida

Vi är ett registrerat trossamfund som ser Moder Jord som den skapande och födande kraften. Vi välkommnar människor som ser Den Stora Modern/Gudinnan som en skaparkraft, som vill verka för en ekologisk livsstil samt värnar mångfald och alla varelsers lika värde.
Vår andliga samhörighet har vi i ritualer och ceremonier där vi förbinder oss med Moder Jord och hennes fyra krafter, jord, luft, eld och vatten samt med Moder Måne i hennes olika faser.
Vår ambition är att sidan ska innehålla merparten av de artiklar av allmänintresse som publicerats i Månväven. Hemsidan uppdateras varje månvarv.

Senaste nyheter:

25 september - 25 oktober 2022 Äpplenas månvarv

Trots sorgen över valresultatet tar vi oss samman och uppdaterar hemsidan med två nya och en gammal artikel. Nu mer än någonsin behövs alla krafter som vill bygga en värld på solidaritet istället för hat.
Den 26 är det den internationella dagen för totalt avskaffande av kärnvapen. ICAN håller manifestationer i Stockholm. “– Vi vill påminna om att kärnvapen inte är ett skydd utan ett hot. Det hotar samhällen, klimatet och oss själva. En avfyrning av ett kärnvapen är en humanitär katastrof, med konsekvenser som ingen stat kan greppa.”

Månvarvets artiklar är Uråldrig kunskap av Rebecca Tiger, En natt, en dag en upplevelse i krafternas sfär av Hannah Gruffman samt Att leva med Moder Jord av Nauð Vanarot.

30 april - 30 maj Skirhetens månvarv

Tycker du att krigsskräck och förvirring är en dålig grund att stå på för att på ett långsiktigt och djupgående sätt förändra svensk säkerhetspolitik? I så fall kan du skriva på en lista som kräver folkomröstning. Blir det en folkomröstning kommer vi få information, det kommer debatteras och vi får möjlighet att fatta ett informerat beslut.
Folkomröstning om svenskt NATO-medlemskap

Månvarvets litteraturtips, I grunden god av Felix Lindén publicerades i senaste Månväven. Dessutom lyfter vi fram två gudinnor, Freja av Viktoria Levin samt Möte med Moder Mylla av Elin Persson.

Årets sommarsolstånd firar vi 2 juli. Mer information kommer vid nästa uppdatering.

2 mars - 1 april 2022 Groendets månvarv

Hierarkier är en av grundstenarna till världens alla problem vilket är anledningen till att Moder Jordsamfundets organisation inte är hierarkisk.
Både ekonomiska och politiska makthavare - de som bygger pyramiderna - väljer att bortse från den tydliga verkligheten att det finns en jord som vi alla är beroende av.

I Keops pyramid sjunger Hoola Bandoola Band:
Så det verkar som om det i varje tid och hos alla sorters folk
finns några som vill skapa pyramider,
där dom själva sitter överst och har makten i sin hand,
medan dom som lever nedanför dom lyder.
Men om dom där uppe i det blå inte längre vill förstå
utan föraktar alla dom som ger dom mat,
ska pyramiderna till sist bli deras grav.

Vi kan bara hoppas att pyramiderna raseras innan de som tagit den ekonomiska och politiska makten har ödelagt jorden.

Därmed månvarvets literaturtips: Katrine Kielos bok Det enda könet: Varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin av Felix Lindén. Övriga artiklar på temat är Makt, herravälde och kvinnors kraft av Nauð Vanarot samt Varifrån och Varthän? Tankar om vår historia av Birgitta Onsell.

Vi vill också påminna om vårdagjämningens svetthydda 12 mars. Anmälningstiden går ut 2/3.

4 november - 4 december Höstregnens månvarv

Detta månvarv lägger vi ut en artikel som fanns på vår gamla hemsida, Gudinnor - levande symboler idag av Petra Junus.
Eftersom det är Heltid så — Hel, härskare och hierarkier av Nauð Vanarot samt Gamla europeiska figuriner belyser det förflutna av Adele Änggård.

Årscirkeln för 2022 är färdigplanerad och ser lite annorlunda ut (OBS man får 500 kr rabatt om man anmäler sig före 11/12 2021):
Detta är en annorlunda årscirkel. Så som världen och kvinnors liv ser ut nu är det väldigt svårt att binda sig till en cirkel med åtta helger under ett solvarv. I denna cirkel deltar alla i fröseminariet och därefter väljer man ytterligare tre helger (eller fler om man vill). För dem som inte deltagit en av högtiderna erbjuds en digital sammankomst kl 17 på söndagen.
För att delta krävs att man gått i cirkel för mig tidigare. Har man inte det kan man gå cirkeln genom att delta alla åtta helger. Tid: fred kl 18.30 – sönd 16.00 Kostnad: 15 000 kr för alla åtta seminarier, har du gått i cirkel tidigare betalar du 9 000 kr (inkl anmälningsavgift) och deltar vid minst fyra tillfällen. Anmälan med betald anmälningsavgift, 900 kr före 11/1.

Kom ihåg att anmäla dig till vintersolståndsritualen senast 6/12.

11 maj - 10 juni 2021 Skirhetens månvarv

Idag har björkarna gått från grått till grönt, flera veckor senare än normalt men nu när det är varmt kommer vårsprickning och blommning att gå fort. Ut i naturen så du hinner uppleva växandet!
Månvarvets Moder är Möte med Moder Mylla av Elin Persson artikeln är Intervju med Shirley Eagle Claw Woman av Hannah Gruffman. Månvarvets litteraturtips kommer från senaste Månväven, Vargattacken av Martin Hultsten
På grund av restriktioner vet vi ännu inte hur det blir med sommarsolståndsfirandet. Blir det av så är det lördagen 3 juli som gäller.