Välkommen till Vanasamfundet Moder Jords hemsida

Vi är ett registrerat trossamfund som ser Moder Jord som den skapande och födande kraften. Vi välkommnar människor som ser Den Stora Modern/Gudinnan som en skaparkraft, som vill verka för en ekologisk livsstil samt värnar mångfald och alla varelsers lika värde.
Vår andliga samhörighet har vi i ritualer och ceremonier där vi förbinder oss med Moder Jord och hennes fyra krafter, jord, luft, eld och vatten samt med Moder Måne i hennes olika faser.
Vår ambition är att sidan ska innehålla merparten av de artiklar av allmänintresse som publicerats i Månväven. Hemsidan uppdateras varje månvarv.

Senaste nyheter:

8 april - 8 maj 20204 Födelsens månvarv

Från senaste Månväven är en artikel Om Monica Sjöö av Hannah Gruffman, Maria Bratt och Monica Sjöö. Litteraturtips - Nina Björk: Lyckliga i alla sina dagar av Felix Lindén och med anledning av sommarkursen publicerar vi en artikel från förra gången Shirley Eagle Claw Woman var här En natt, en dag en upplevelse i krafternas sfär av Hannah Gruffman.

Nu har vi all information om sommarens kurs:
Shirley Eagle Claw Woman håller workshop i Lönnsätter den 7 till 13 juli

A Time of Expansion and Transformation

spidermedicinShirley%20HS

The workshop will deal with the changes reflected in the shifting of consciousness into the Aquarian Age, and what this means.
The workshop will explore questions like
— What is all the chaos in the world about and how does this make our world more challenging and for what reasons?
— What does this mean and how is this potential for shifting the patterns of the past 7 generations? Why do we even need to do this, and what does it mean for us all from both a positive, negative and heart space?
— What role does Grandma Spider (the weaver of the web of all possibilities) have in this process?
In this workshop we will deal with questions like these and more – what each of us needs to move forward into becoming more grounded, how can we find the solid pathways of change for ourselves and our families. We will look at what this means for life and dreams of a different, more connected and integral life, committed to honesty, integrity and expansion of ourselves.
We will be using different methods to accomplish these goals. We will explore our responsibilities in all this as healers and leaders, we will explore what forgiveness of others and ourselves has in this shift, including the past 7 generations. We will use psychodramatic and spiritual practices, along with teaching and exploration of questions and patterns we all carry, and that will enable us to make incredible core changes in our lives.
This is an intense and magical workshop in every sense. Make no mistake, magic is afoot and you are part of it. Come and experience, I promise you that life will be different in so many ways.
I look forward to receiving and sharing this important process with Grandma Spider and you all.

Vid tidig anmälan får du 1200 kronor i rabatt.

Tid: 7/7 kl 1500 - 13/7 kl 15.00.
Ledare: Shirley Eagle Claw Woman. Assistent: Nauð Vanarot
Övernattning och kaffe/te ingår. Övrig mat medtages.
Kostnad: 7000 kronor. Vid anmälan med betald anmälningsavgift före 30 april blir kurskostnaden 5800 kronor.
Anmälan till moderjord@zaqar.se och uppge namn och mobilnummer samt betala in anmälningsavgiften 2500 kronor på bg 419-6200. Anmälan är bindande, anmälningsavgiften återbetalas ej.
Resterande kursavgift betalas i anslutning till kursen.
Lönnsätter ligger i skogen 3 mil från Linköping. Enkel matlagnings- och övernattningsstandard.

10 mars - 8 april 2024 Groendets månvarv

Denna gång lägger vi ut ett par artiklar som bara varit publicerade på vår förra, mer moderjordiga - men för mobiler nästan helt oläsliga - hemsida. Dels Three States of Reality av Adele Änggård samt artikel om en av Grandma Shirleys workshops här, Native American Ritual and Healing - To Walk in Beauty av Lotta Silwer. Dessutom Fötter och rötter – kontakt med vårt vilda jag av Nauð Vanarot eftersom det är vår och snart barfotadags.

Ny aktivitet är Freja - livets Moder 3-5 maj 2024.

Vi firar Frejas livskraft, den hon i rikt mått delar med sig av under försommaren. Vi arbetar med livskraften i oss själva, synliggör och förstärker den. Större delen av lördagen ägnas åt en Frejaritual. Den avslutas med knytisfestmåltid på lördagskvällen.
Seminariet ingår i min årscirkel. Förutsättning för att delta i enskilda seminarier är att det finns plats i cirkeln samt att man gått tidigare cirklar eller är inbjuden av någon som gjort det.
Ledare: Nauð Vanarot.
Tid: Fredag kl 18.30- söndag kl 16.
Anmälan: senast 3/4 till Nauð Vanarot, 0737 666 616 alt naud@vanarot.se.
Kostnad: 2000 kronor betalas i anslutning till anmälan. Anmälan är bindande.
Mat: Kaffe, te och soppa till söndagslunchen ingår. Övrig mat medtages.
Övernattning: 150 kr. I början av seminarieveckan behöver veta vilka som tänker övernatta.

9 februari - 10 mars 2024 Ljusväxtens månvarv

Månvarvets gudinna blir flera stycken - Himladrottningar av Lone Mogensen. I Denna dagen ett liv… berättar Ulla Fagerås om Ellen Key och till sist Kvinnlig prepping av Systrarna Marklund.

Ny aktivitet är Vårdagjämningshelg 22-24 mars senast 22 februari.
Anmälan till den digitala medlemsträff 10 mars skickas till moderjord@zaqar.se senast 1 mars.

9 mars håller Rebellmammorna, tillsammans med Mothers* Rebellion, globala klimatmanifestationer. Passa på att visa att du värnar Moder Jord och inte ser nedmonteringen av miljö- och klimatåtgärder med blida ögon.

11 januari - 9 februari 2024 Snöns månvarv

Vi publicerar ytterligare en artikel av Adele Änggård The Fundaments of Building Community Stability där hon tar avstamp i Freuds kvinnosyn, som nog av de flesta ses som omodern men ändå påverkar kvinnors handlande i dag. Månvarvets Allmoder är Circe i Circe sluter cirkeln av Hannah Gruffman. Tredje artikeln är Vi behöver varandra, nu mer än någonsin av Nauð Vanarot.
Ny aktivitet är digital medlemsträff 10 mars. Eftersom medlemmar bor långt ifrån varandra har de flesta aldrig träffats. Nu får vi möjlighet att mötas digitalt och samtala med varandra.
Så vill vi påminna om att anmälan till Urd – fröseminariet behöver vara gjord senast den 24 januari.

13 december 2023 - 11 januari 2024 Kylans månvarv

Adele Änggård avled, 90 år gammal, den 3 november. Sedan 2009 har hon bidragit med sin kunskap i arkeologi och i sociala frågor genom årliga artiklar i Månväven. Ett varmt tack för din insats!
Detta månvarv publicerar vi Adeles första Månvävsartikel - Gamla europeiska figuriner belyser det förflutna. Ur senaste Månväven publicerar vi Nerthus och hennes vagn av Mikael Gejel. Med anledning av Shirley Eagle Claw Womans workshop publicerar vi Intervju med Shirley Eagle Claw Woman av Hannah Gruffman.

Den 16 december firar vi vintersolstånd. Enligt vissa källor är Freja en föregångare till Lucia så vi sjunger till henne:
Åh Freja, åh Freja, åh Freja, du återvänder. Med ljus i ditt hår, livets återkomst du spår. Mörkret får för dig väja, Freja. Vill du höra melodin finns den på https://vanarot.se/galdrar/ah-freja.

Ny aktivitet är Urd – fröseminarium 9-11/2 2024

Datum för Shirley Eagle Claw Womans workshop är den 7-13 juli 2024

13 november - 12 december 2023 Mörkrets månvarv

Vi har lagt in information om att bli invigd, den finns nu under Hem

Månvarvets artikel är från senaste Månväven; Ragnarök, pandemi och runologi av Jörgen I Eriksson. Månvarvets Gudinna blir Sedna i Medan shamanen kammar hennes hår… av Randi Löfgren. Med anledning av att Black Friday infaller under detta månvarv publicerar vi Konsumtionens svarta ok av Nauð Vanarot.

Nya aktiviteter är Solen i våra hjärtan - vintersolstånd 2023 som går av stapeln den 16/12 samt Årscirkel 2024 börjar den 9/2.

Till sommaren kommer Shirley Eagle Claw Woman till Sverige. I början av juli håller hon en workshop om Spider Medicine. Ytterligare information kommer allt eftersom vi får information.

14 oktober - 13 november Höstregnens månvarv

Globala manifestationer kring miljö- och klimatnödläget hålls av Rebellmammor den 18 november. På ett flertal platser i Sverige skapas cirklar av människor. Vill du delta kolla om de finns på din ort.

Månvarvets litteraturtips är ur senaste Månväven - The Dawn of Everything. A New History Of Humanity av Felix Lindén. Månvarvets Moder är Tara av Lena Setterwall och artikel denna gång är Varifrån och varthän? Tankar om vår historia av vår hedersmedlem Birgitta Onsell.
Anmälningstiden till Helseminarium 3-6 november går ut nu.

15 september - 14 oktober 2023 Äpplenas månvarv

Rebellmammorna är en organisation inom XR som organiserar mammor, andra föräldrar och allierade. På sin hemsida skriver de “Tillsammans visar vi att det finns en vuxenvärld som inte kommer ge upp kampen för ett hållbart samhälle, idag och för kommande generationer. Vi vill kunna se våra barn i ögonen och säga att vi gör allt vi kan.” (https://extinctionrebellion.se/bli-aktiv/grupper/rebellmammorna)
Rebellmammorna har lagliga aktioner på ett antal platser i Sverige den 23 september. Anslut, sätt dig i cirkel med andra och visa att vi är många som är oroliga för att klimat- och miljökatastrofen inte tas på allvar.

Nya artiklar är Permakultur – ett praktiskt botemedel mot patriarkala strukturer? av Lucas Meijer samt När pendeln slår över av Hild Lorentzi. Med anledning av att det är “Week of Action for Social and Climate Justice” publicerar vi också Den som ser banden till Moder Jord vill inte skada henne av Nauð Vanarot.

Ny aktivitet är Vi komposterar 6-8 oktober 2023.

18 juni - 17 juli 2023 Vildblommornas månvarv

Det är hög tid att anmäla sig till sommarsolståndsritualen den 1 juli.
Ny aktivitet är Omma och skörd 25 - 27 augusti 2023.
Tyvärr kan vi inte fira samfundets 20-årsjubileum den 12 augusti på Omberg. Istället kommer det att gå av stapeln på kultplatsen på Önas kulturreservat.

Månvarvets litteraturtips är Katrine Kielos Det enda könet. Varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin av Felix Lindén. Månvarvets gudinna är inte en utan tre, Nornorna av Nauð Vanarot och månvarvets artikel är Labyrinter av Märta-Lena Bergstedt.

Så ett litet tips i dessa torrtider till er som har en köksträdgård. Täck jorden, det behöver inte vara ett tjockt lager. Solstrålarna kommer inte åt att torka jorden och den fukt som finns avdunstar betydligt långsammare.

21 januari - 20 februari 2023 Snöns månvarv

Vår hedersmedlem Monica Sjöö har fått en minnesplakett uppsatt i Bristol. “Med minnesplaketten vill The Monica Sjöö Curatorial Collective hylla och uppmärksamma Monica Sjöös liv och arbete i Bristol och påminna om hennes plats i konsthistorien.”

minneskylt-MSCC-1

Detta månvarv har vi två litteraturtips: When the drummers were women av Camilla Grill Måne samt Travel Light av Amal El-Mohta.
Månvarvets Gudinna är inte en utan tar upp den Hinduiska panteonen — Hindu Goddesses av Lena Setterwall.
Ny aktivitet är Vårdagjämningens balans och narrens betydelse i livet och i ritualer 31/3-2/4 2023

Vi vill också påminna om att anmälningstiden för Urd -fröseminariet går ut den 24/1.

23 november - 23 december Mörkrets månvarv

Plats, tid mm för vintersolståndsritualen är tillagt under aktiviteter:

Plats: Ågelsjön i Norrköping
Tid: Vi samlas kl 17.00 på parkeringen för gemensam promenad till ritual platsen
Kostnad: Gratis för medlemmar, övriga vuxna 150 kr. Betalar du medlemskap för 2023 får du delta gratis.
Ledare: Hannah Gruffman och Erika Persson
Anmäl dig till Hannah på mail: gruffman74 (at) yahoo.se senast den 19 december.

Info om årscirkel 2023 finns här. Årscirkel 2023

Nya artiklar är Den ekonomiska enfalden förgör mångfalden av Ulla Fagerås och Komplett komplementära av Nauð Vanarot.